kystfiskeri.dk  kystfiskeri.dk


Forsiden
 Valg af fiskestang
 Valg af fiskehjul
 Valg af agn
 Kystfiskeri efter havørred
 Kystfiskeri efter fladfisk
 Kystfiskeri efter torsk
 Kystfiskeri efter hornfisk
 Kystfiskeri med bobleflåd og flue
 Kystfiskeri på Fyn
 Lystfiskeri fra kysten ved Strib Fyr

Fangstrapporter:

 Indtast din fangstrapport her...

 Kun f indtastninger krves


 Mest fangede fisk:
100%


 Bedst fangende vejrlig:
100%
Overskyet
Skyfrit
Regn
V�lg


 Bedst fangende vindretning ift. kysten:
100%
Sidevind
Vindstille
Fralandsvind
Vælg
Pålandsvind
V�lg


kystfiskeri.dk - Artikler om kystfiskeri, havfiskeri, smbdsfiskeri og trolling i Danmark


Indtast din fangstrapport her...

Kun f indtastninger krves


Seneste fangstrapport:

Hornfisk - 0.3 kilo

Sted og dato
Storebælt
d. 16-04-2016

Beretning
Fanget med grej fra Lækkert vejr og gode hornsifk

 Tilfj din fangstrapport her... | Se flere fangstrapporter

Valg af fiskestang


Fiskestangen til kystfiskeri skal lige som ved stænger til alt andet fiskeri være tilpasset formålet med fiskeriet. Generelt kan det siges at fiskestangen til kystfiskeri bør være fra 8 til 10 fod, hvilket svarer til 2,4 - 3 meter lang.

En fiskestang er tilpasset en bestemt agnvægt også kaldet kastevægt, og ved kystfiskeri vil agnvægten og dermed kastevægten ofte ligge mellem 10 og 30 gram. Hvis du ved at du altid vil fiske med 30 gram vil det være bedst hvis du køber en stang der kan klare op til 40-50 gram idet du ellers hele tiden spidsbelaster stangen, som derved hurtigere blive slidt.

En fiskestang på 10 fod vil i de fleste tilfælde kunne kaste agnet længere ud end en fiskestang på 8 fod, så dermed kan det siges at jo længere stang lystfiskeren kan kontrollere og bøvle med at fragte rundt til fiskestederne jo bedre.

Jo længere stangen bliver jo højere vil kastevægten ofte blive, så en lang stang vil ofte have en relativt høj kastevægt.

Fiskestangen er ofte delt på midten eller flere steder. Generelt kan det siges at jo færre dele jo bedre, men her bliver transport-problemet igen aktuelt. En samling vil ofte være en stangs svage punkt og bevirke at aktionen ikke bliver så god.

Hvis du fisker med nylonline, der jo er noget elastisk, bør stangen ikke være for blød (også kaldet helaktion), da det kan gøre det vanskeligt at give Ls resten af artiklen her...


Kystfiskeri efter fladfisk


Der er intet som kystfiskeri efter fladfisk der igennem tiderne, og især om sommeren, har lokket lystfiskerne til kysten med stang, bundsnøre og sandorm for at fange rødspætter, skrubber eller ising til aftensmaden. Alene tanken om stangtoppens sitren ved hug kan få fiskefeberen til at stige adskillige grader.

Fiskegrej

Fiskestangen til kystfiskeri efter fladfisk skal helst ligge på en længde mellem 8 og 10 fod. Jo længere den er, jo længere vil det være muligt at kaste bundsnøren ud. Stangen skal kunne håndtere kastevægte mellem ca. 25 gram og op til 100 gram eller mere. Fiskes der fra mole er det ikke altid nødvendigt med en lang fiskestang idet fladfisken often kan ligge lige neden for molen, og kastlængden derfor ikke er afgørende. I mange tilfælde er det ikke afgørende om stangen er fabrikeret med udgangspunkt i den senest udviklede teknologi. Det er absolut også muligt med mindre.

Fiskehjulet bør kunne rumme 100 til 200 meter line på 0,30 til 0,40 mm. eller alternativt en fletline på minimum 0,12 mm. i diameter. Brudstyrken bør være fra 6 kg. og opefter. Kystfiskeri med bundsnøre vil af og til medføre bundhug, hvorfor det kan være smart med en fornuftig brudstyrke på linen. Hjulet til denne type af kystfiskeri skal ikke være for fint. Det vil blive udsat for sand, saltvand og slag mod sten og kajkanter, hvilket vil v Ls resten af artiklen her...


Med ca. 7000 km. kyststrkning er Danmark vel nok et af de lande i Europa, hvor der er de bedste muligheder for at dyrke kystfiskeri, havfiskeri, trolling og smbdsfiskeri.
Denne side har til forml at hjlpe dit fiskeri lidt p vej s du kan fange endnu mere. Fortl om dine fangster ved at udfylde en fangstrapport.
Jo flere fangstrapporter du indtaster jo bedre bliver statistikken og jo klogere kan vi blive p disse fantastiske fiskeformer. Indtast din fangstrapport her!


Copyright www.kystfiskeri.dk / om kystfiskeri.dk