kystfiskeri.dk  kystfiskeri.dk


Forsiden
 Valg af fiskestang
 Valg af fiskehjul
 Valg af agn
 Kystfiskeri efter havørred
 Kystfiskeri efter fladfisk
 Kystfiskeri efter torsk
 Kystfiskeri efter hornfisk
 Kystfiskeri med bobleflåd og flue
 Kystfiskeri på Fyn
 Lystfiskeri fra kysten ved Strib Fyr

Fangstrapporter:

 Indtast din fangstrapport her...

 Kun f indtastninger krves


 Mest fangede fisk:
100%


 Bedst fangende vejrlig:
100%
Overskyet
Skyfrit
Regn
V�lg


 Bedst fangende vindretning ift. kysten:
100%
Sidevind
Vindstille
Fralandsvind
Vælg
Pålandsvind
V�lg


kystfiskeri.dk - Artikler om kystfiskeri, havfiskeri, smbdsfiskeri og trolling i DanmarkKystfiskeri efter fladfiskDer er intet som kystfiskeri efter fladfisk der igennem tiderne, og især om sommeren, har lokket lystfiskerne til kysten med stang, bundsnøre og sandorm for at fange rødspætter, skrubber eller ising til aftensmaden. Alene tanken om stangtoppens sitren ved hug kan få fiskefeberen til at stige adskillige grader.

Fiskegrej

Fiskestangen til kystfiskeri efter fladfisk skal helst ligge på en længde mellem 8 og 10 fod. Jo længere den er, jo længere vil det være muligt at kaste bundsnøren ud. Stangen skal kunne håndtere kastevægte mellem ca.
5 gram og op til 100 gram eller mere. Fiskes der fra mole er det ikke altid nødvendigt med en lang fiskestang idet fladfisken often kan ligge lige neden for molen, og kastlængden derfor ikke er afgørende. I mange tilfælde er det ikke afgørende om stangen er fabrikeret med udgangspunkt i den senest udviklede teknologi. Det er absolut også muligt med mindre.

Fiskehjulet bør kunne rumme 100 til 200 meter line på 0,30 til 0,40 mm. eller alternativt en fletline på minimum 0,12 mm. i diameter. Brudstyrken bør være fra 6 kg. og opefter. Kystfiskeri med bundsnøre vil af og til medføre bundhug, hvorfor det kan være smart med en fornuftig brudstyrke på linen. Hjulet til denne type af kystfiskeri skal ikke være for fint. Det vil blive udsat for sand, saltvand og slag mod sten og kajkanter, hvilket vil være ærgerligt med et dyrt hjul. Så køb og brug bare et hjul i den lidt billigere ende af prisskalaen. Skal du kunne kaste langt kan det være nødvendigt at bruge et hjul med en såkaldt long-cast spole. Denne spole-type er lidt højere og har ikke så langt ind til bunden af spolen. Dette betyder at linen møder mindre modstand ved linens udløb under kastet. Kastelængden bliver derved forøget.

Linen skal som ovenfor nævnt have en brudstyrke på 5-6 kilo og opefter. Jo tyndere linen er jo længere vil du kunne kaste bundsnøren ud. En fletline er uelastisk og du får derved direkte kontakt med bundsnøren og omgående melding når fladfisken hugger. Desuden kan du nøjes med en mindre dimension, dvs. fra 0,12 mm. og opefter, hvilket betyder at du kan kaste væsentligt længere end med 0,30 mm. monofil-line. Ulempen ved fletlinen er selvfølgelig at den er noget mere kostbar end monofil-linen. Monofil-linen kan dog sagtens anvendes, især hvis kastelængden ikke er så afgørende.

Forfanget har grundlæggende den samme udformning. 2 kroge på hver sin line-tjavs. Ofte findes der en lille linebom der holder hver tjavs ud fra hovedlinen. Dertil kan findes der mange udgaver og måder at raffinere dem på. Lidt glimmer, farve og halløj har ry for at gøre forfangene endnu mere effektive til at lokke fladfiskene til. Krogene er ofte størrelse 3 og er udviklet alene med henblik på dette fiskeri. Krogene kan købes separat og det er en god idé at have ekstra, så man kan udskifte rustne kroge der har været i aktion på tidligere fisketure. En rusten fiskekrog fisker simpelt hen bare ikke godt! Dertil bliver det jo også muligt at lave sine egne forfang. Gør det selv forfang kan være nøjagtig lige så gode eller bedre end købeforfang - og prisen bliver endnu lavere.

Mange typer af agn kan anvendes. Den mest anvendte er dog nok sandorm, men flere typer af børsteorm kan anvendes. Muslinger er også effektive, men kan være meget vanskelige at holde fast på krogen under kastet, og fladfiskene sutter det let af krogen. Hvis der bruges muslinger skal man være hurtig til at give modhug. Rejer, tobis og andre fisk kan anvendes men det er min erfaring at de ikke giver samme antal hug som eksempelvis sandorm og muslinger. Foruden disse naturlige typer af agn er der forskellige typer af kunstige agn, hvoraf nogle givetvis vil være ganske effektive.

Fiskepladser

Fiskeriet kan foretages fra stort set alle kyster i Danmark. Min erfaring er dog at jo mere åbent vand, dvs. hav man fisker i, jo bedre er mulighederne for fangst. Dette betyder også at der ikke fanges så mange fladfisk i de danske fjorde i dag som der gjorde for år tilbage.

Moler og lignende er ofte fine steder til dette fiskeri. Fiskeri direkte fra stranden kan også ofte vise sig at være effektivt. Men her vil det ofte være nødvendigt at kunne kaste længere end ved molefiskeri, hvorfor en fiskestang på 9-10 fod og en tynd line vil være nødvendig. En lang stang vil samtidig bedre kunne holde linen fri af tang og sten.

Sæson

Fiskeriet kan foregå stort set hele året, men den store højtid er sommeren, hvor hele "feriefiskeriet" foregår. Mulighederne er også gode i sommerperioden, men store rødspætter går ofte ud på dybt vand når det bliver varmt, og kommer kun ind på lavt vand om natten. Derfor vil fiskeriet sen aften, nat og tidlig morgen ofte være mere effektivt end midt på dagen. Dette betyder dog ikke at det er helt umuligt at fange fladfisk midt på dagen. Især isinger kan let fanges midt på dagen om sommeren.


Copyright www.kystfiskeri.dk / om kystfiskeri.dk