kystfiskeri.dk  kystfiskeri.dk


Forsiden
 Valg af fiskestang
 Valg af fiskehjul
 Valg af agn
 Kystfiskeri efter havørred
 Kystfiskeri efter fladfisk
 Kystfiskeri efter torsk
 Kystfiskeri efter hornfisk
 Kystfiskeri med bobleflåd og flue
 Kystfiskeri på Fyn
 Lystfiskeri fra kysten ved Strib Fyr

Fangstrapporter:

 Indtast din fangstrapport her...

 Kun f indtastninger krves


 Mest fangede fisk:
100%


 Bedst fangende vejrlig:
100%
Overskyet
Skyfrit
Regn
V�lg


 Bedst fangende vindretning ift. kysten:
100%
Sidevind
Vindstille
Fralandsvind
Vælg
Pålandsvind
V�lg


kystfiskeri.dk - Artikler om kystfiskeri, havfiskeri, smbdsfiskeri og trolling i DanmarkLystfiskeri efter hornfisk fra kystenHornfisken er fantastisk fighter, der enten kan være hovedmålet med turen på kysten eller en god bifangst ved kystfiskeri efter havørreden.

Lystfiskeri efter hornfisk fra kysten

Grejet
Stang og hjul kan sagtens være det samme som ved fiskeriet efter havørreder. Det vil sige en fiskestang på ca. 7 - 9 fod og et godt saltvandsbestandigt hjul der kan rumme 100 til 200 meter line.

En line med en brudstyrke på ca. 3 til 10 kg vil være fornuf
ige. Jo tyndere line, jo længere kast, og her har fletlinerne en klar fordel, hvor en brudstyrke på ca. 3 kg. kan opnås allerede ved en linediameter på ca. 0,1. Eksempelvis har Berkley's Fireline med en diameter på 0,10 mm en brudstyrke på 3,6 kg.

Agnene kan ligeledes være de samme som ved havørred-fiskeriet. Eksempelvis er de fleste typer af blink særdeles effektive, og fiskeri med bobleflåd og flue kan lige så vel anvendes. Derudover er fiskeri med flåd og agn også en effektiv metode, og som agn er især sildestykker anvendelige.

Teknikken til at fange hornfisken
Hornfisken går højt i vandet og det skal der tages højde for når der fiskes efter hornfisk. Hurtig indspinning og en højt hævet stangspids sørger for at agnet går højt. Hastigheden må gerne være hurtig da hornfisken er lynhurtig - gerne så blinket af og til bryder overfladen.

Hvis du gerne vil øge chancerne for havørred, kan du eventuelt vælge et blink med en lidt større overflade. En lidt større overflade betyder at agnet går højt i vandet selv ved en lidt langsommere indspinning.

Hvor fanges hornfisken?
Hornfisken kan fanges ved alle de danske kyster i sæsonen. Den starter vandringen igennem limfjorden og fortsætter herefter ind i de øvrige indre danske farvande. Smalle render og strømfyldte placeringer er ofte gode spots, men generelt er der også hornfisk på gode havørred-pladser.

Hvornår fanges hornfisken?
Hornfisken kommer ind til kysten fra midten af april, og april og maj er helt klart topmånederne for hornfiske-fiskeriet. Du kan være heldig at fange den igennem hele sommeren, men de går på dybere vand og kommer kun sjældet inden for kystfiskerens rækkevidde.

Mindstemål og fredningstid
For hornfisken er der intet mindstemål, og den er ikke fredet på noget tidspunkt.


Copyright www.kystfiskeri.dk / om kystfiskeri.dk